زئولیت معدنی

 

  فوائد کلی:

  حذف یون آمونیوم ازپساب فاضلاب صنعتی ، اکواریوم ومزارع پرورش ماهی

   کنترل بو در جاذب های حیوانی، محصولات تمیز کننده کف، فرش و جاذب ها در محوطه کف ساختمان های صنعتی

  خذف یونهای فلزی سنگین از پسابهای هسته ای، معدنی و صنعتی

  کاربردعای کشاورزی برای آماده سازی خاک ومکمل خوراک حیوانات

   جداسازی گاز- کاتالیزوری                                                            

                                                                                                                         

 دیدگاه های کاربران : (0)