AD Blue

 ماده شیمیایی با نام تجاری اد بلو مورد مصرف در کامیون ها برای کنترل گازهای خروجی اگزوز (NOX) در زنجان تولید انبوه شددیدگاه های کاربران : (0)