منو اتیلن گلایکول MEG

مونو اتیلن گلیکول

مونو اتیلن گلیکول ترکیبی ست آلی که بی رنگ، بی بو و سمی و با مزه ای شیرین می باشد. از این ترکیب برای تولید ضد یخ و پلیمرها استفاده می شود. نام صنعتی این ترکیب منو اتیلن گلایکول می باشد که فرمول شیمیایی آن C2H6O2 و همچنین نقطه جوش و انجماد این ماده نسبت به غلظت آن متغیر است.

در سال 1859 میلادی شیمیدان فرانسوی به نام چارلز ورتز توانست توسط فرآیند صابونی کردن اتیلن گلیکول، مونو اتیلن گلیکول را تولید کند. در سال ها بعد یعنی سال 1917 میلادی در کشور آمریکا فردی با استفاده از کلروهیدراسیون اتیلن، این ماده را به صورت نیمه تجاری تولید کرد و اولین واحد بزرگ تجاری برای تولی این ترکیب در سال ۱۹۲۵ در چارلستون آمریکا ساخته شد.

مونو اتیلن گلیکول دارای جرم مولی 62.07 گرم بر مول، نقطه ذوب منفی 12.9 درجه سانتی گراد، نقطه جوش 197.3 درجه سانتی گراد، نقطه اشتعال پذیری 111 درجه سانتی گراد، فشار بخر 0.06 میلی متر جیوه و دانسیته 1.1132 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. همچنین از نام های دیگر این ترکیب می توان به اتیلن گلیکول، اتیلن الکل و دی هیدروکسی اتان اشاره کرد.

 

 

    نمونه صادراتی به روسیهدیدگاه های کاربران : (0)